• ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI
EĞER ÇOCUĞUNUZDA ;
  1. Kavramsal
  2. Sosyal
  3. Pratik
  4. Uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıklar olan
bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek hizmetlerine ihtiyaç duyan bireylerdir.

Zihinsel yetersizlik; hafif düzey, orta düzey ve ağır düzeyde olmak üzere üçe ayrılmıştır.

Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programında; 
  • Öz bakım becerileri
  • Psikomotor becerileri
  • Toplumsal yaşam becerileri
  • Sosyal hayat 
  • Türkçe ve Matematik modülleri bulunmaktadır.


Bu çocuklar/bireyler, zihinsel gelişim yetersizliğine bağlı olarak; -Konuşma problemleri, dil gelişim geriliği ve bozukluğu, -Sosyal, duygusal ve/veya davranış problemleri, -Öz bakım becerilerinde gecikme ve uygulamada güçlükler yaşamaktadır. 

Çocukların/Bireylerin gelişim özellikleri birbirinden önemli farklılıklar gösterdiğinden genellikle okul öncesi dönemde aileleri ve yakınları tarafından erken fark edilirler.

Zihinsel gelişim yetersizliğinden dolayı “Öğrenme Sorunları” gösteren çocuklara “Özel Eğitim” kapsamında “Öğretilebilir/Eğitilebilir Eğitim Programı” uygulamaktayız.

ZİHİNSEL ENGELİ BİREYLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI