• ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DİSLEKSİ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI
Öğrenme Güçlüğü / Disleksi gelişimsel bir sorundur. Öğrenme ve algılama sorunu çocuğun doğumu ile başlar. Eğitim süreci içinde edinilmez. Özel Öğrenme Güçlüğü, bir çocuğun zekası normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen; dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma- yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesidir.

Öğrenme Güçlüğü Belirtileri Nelerdir?
 • b-d, p-q harflerini 6-9 sayıları gibi ters algılama
 • 3’ü E, 12’yi 21 olarak algılama
 • Okurken kelime atlama
 • Hecelerin seslerinin karıştırma
 • Sessiz harflerin yerini değiştirme
 • Yazım hataları
 • Düzensiz yazı yazma
 • Ödevleri  çok yavaş yapma
 • İleri sınıflarda parmak hesabı yapma
 • Çarpım tablosunu ve saati öğrenememe
OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ BELİRTİLERİ  (0-6 YAŞ)
 • Geç konuşmak
 • Yeterli sözcük hazinesini oluşturamamak
 • Duyduklarını anlamakta güçlük
 • Kavramları öğrenememe
 • Sırayla saymada güçlük
 • Günleri ve ayları sırasıyla öğrenememe
 • Sağını solunu karıştırma
 • Kendi başına giyinip soyunamamak
 • Düğme ilikleyememek
 • Ayakkabı bağlayamamak
 • Kaşığı ve kalemi uygun tutamamak
 • El tercihinde gecikme
Tüm bu durumlar dikkate alınarak Çocuğa/bireye özel” destek eğitim programları uygulamaktayız ve her çocuk öğrenir ilkesini benimseyerek çalışmalarımızı sürdürmekteyiz

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DİSLEKSİ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI