• Özel Öğrenme Güçlüğü
Öğrenme Güçlüğü / Disleksi gelişimsel bir sorundur. Öğrenme ve algılama sorunu çocuğun doğumu ile başlar. Eğitim süreci içinde edinilmez. Özel Öğrenme Güçlüğü, bir çocuğun zekası normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen; dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma- yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesidir.

Öğrenme Güçlüğü Belirtileri Nelerdir?

b-d, p-q harflerini 6-9 sayıları gibi ters algılama• 3’ü E, 12’yi 21 olarak algılama• Okurken kelime atlama• Hecelerin seslerinin karıştırma• Sessiz harflerin yerini değiştirme• Yazım hataları• Düzensiz yazı yazma• Ödevleri  çok yavaş yapma• İleri sınıflarda parmak hesabı yapma• Çarpım tablosunu ve saati öğrenememe

Özel Öğrenme Güçlüğü