• GRUP EĞİTİMİ
Grup Eğitimi Nedir?

Grup eğitimi çocuğun yaşıtları ile birlikte iletişim kurmasını, bireysel eğitimde kazandığı davranışları genellemesini , grup oyunlarına katılmasını, sosyal becerilerin gelişmesini sağlamak amacıyla yapılır.Özel Eğitim Rehabilitasyon uygulamaları Program Koordinatörlüğü tarafından onaylanmış olan grup eğitim programı, uzman meslek elemanı tarafından uygulanır.

Grup programları ve programlara öğrenci dağılımı, çocukların gelişim ihtiyaçları, eğitimsel performans ve düzeyleri ile her bir öğrencinin grup dinamiğinden yararlanabilmesi dikkate alınarak hazırlanır.

Grup Eğitiminde Yapılan Faaliyetler1.)Sosyal Faaliyetler  ve Sosyal Beceri EğitimiSosyal beceri yetersizliğinin iki şekilde olduğu görülmektedir. Bunlardan birincisi; bireylerin çeşitli sosyal becerilere sahip olmadıkları, ikincisi ise; sahip oldukları halde becerileri uygun ortam ya da durumlarda kullanamadıkları şeklindedir.

Özel eğitime gereksinim duyan bireyler sahip olmadıkları sosyal becerilere bireysel eğitimlerle kazandırılmaya çalışılırken sahip oldukları sosyal becerileri yerinde kullanmayı grup eğitimleriyle öğretmek amaçlanmaktadır.Grup eğitiminde bireyler;

 • Sanat etkinlikleri 
 • Öğretmenleri ve arkadaşlarıyla alış-verişe
 • Öğretmenleri ve arkadaşlarıyla yemeğe veya kafeye gitmek gibi sosyal faaliyetlerle sosyal beceri eğitimi desteklenmektedir.


2.)Sanat EtkinlikleriYoğurma maddeleriKâğıt çalışmalarıBoya çalışmalarıArtık malzemelerin değerlendirilmesiyle yapılan çalışmalardır.

3.)Eğitici Grup Oyunları

 • Eğitici Oyuncakların Çocuklara Sağladığı Yararlar;
 • Çocukların yaratıcılıklarını ve problem çözme yeteneklerini geliştirir.
 • Kavram oluşumuna yardımcı olur
 • Dikkat süresini ve yoğunluğunu geliştirir
 • Gözlem yapma, akılda tutma, düşünme ve karar verme gibi zihinsel işlevleri yapmalarını kolaylaştırır.  Sayıları tanıma, sınıflandırma ve gruplamalarını kolaylaştırır.
 • Parçadan bütün oluşturma, eşleştirme becerilerini geliştirir.
 • Araştırma, ilişki kurma, benzer ya da farklılıkları bulma yetenekleri geliştirir.
 • Bir işi başarmanın sevincini yaşayarak, kendilerine olan güvenleri gelişir.
 • Algılama, çözümleme, karşılaştırma, neden-sonuç ilişkisi, zihinde canlandırma yeteneklerini geliştirir.
 • Büyük-küçük, renk, şekil, miktar gibi pek çok kavramı geliştirme imkânı sağlar
 • Çocuğun arkadaşları ile iletişim kurmasını sağlar.


GRUP EĞİTİMİ